Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΟΙΚΟΔΟΜΗ > ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ > ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Knauf - Τυποποιημένα Προφίλ

Μεταλλικά προφίλ Knauf

Μεταλλικά προφίλ Knauf

Υλικό

Περιγραφή

3253

Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 50/50/06 3000mm

97943

Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 75/50/06 3000mm

97956

Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 100/50/06 3000mm

65653

Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 125 x 50 x 06 5000 mm

65654

Knauf Ορθοστάτης CW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CW-Profil 150 x 50 x 06 4000 mm

3372

Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 50 x 40 x 06 4000 mm

3376

Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 75 x 40 x 06 4000 mm

3378

Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 100 x 40 x 06 4000 mm

65984

Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 125 x 40 x 06 4000 mm

54438

Knauf Στρωτήρας UW κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 UW-Profil 150 x 40 x 06 4000 mm

88836

Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 1140 mm

3294

Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 4000 mm

88835

Knauf Οδηγός οροφής CD κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 CD-Profil 60 x 27 x 06 5000 mm

97974

Knauf Περιμετρικός οδηγός UD κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UD-28/27/0,6 mm

97329

Γωνιακό προφίλ κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 Τ1Γ-30Χ20Χ0,6 mm

Μεταλλικά Προφίλ Amfil

Μεταλλικά Προφίλ Amfil

Υλικό

Περιγραφή

88828

Amfil Ορθοστάτης CW-35 κατά ΕΝ14195CW-50X35X0,5 mm

88831

Amfil Ορθοστάτης CW-35 κατά ΕΝ14195CW-75X35X0,5 mm

97047

Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-50X50X0,5 mm

97099

Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-75X50X0,5 mm

97112

Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-100X50X0,5 mm

88850

Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-50X30X0,5 mm

88855

Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-50X30X0,5 mm 4000

88861

Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-75X30X0,5 mm 4000

97836

Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 3m

97837

Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 4m

97975

Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-75X40X0,5mm μήκος 4m

97838

Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-100X40X0,5mm μήκος 4m

97118

Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 3m

97120

Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 4m

88834

Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 5m

88846

Amfil Ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός UD κατά ΕΝ14195 UD-37X28X18X0,5mm μήκος 3m

Ενισχυμένοι Ορθοστάτες Knauf

Ενισχυμένοι Ορθοστάτες Knauf

Υλικό

Περιγραφή

3345

Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-50 x 40 x 2 3000 mm

3355

Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-75 x 40 x 2 3000 mm

3364

Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-100 x 40 x 2 3000 mm

Γωνιόκρανα Γυψοσανίδας Knauf

Γωνιόκρανα Γυψοσανίδας Knauf

Υλικό

Περιγραφή

60526

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,5m

97998

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 3m

66100

Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,45mm μήκος 2,5m

66102

Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,45mm μήκος 3m

97999

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,5mm μήκος 2,5m

98000

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,5mm μήκος 3m

88987

Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο με εγκοπές 32Χ32χ0,5mm μήκος 3m

10570

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5mm μήκος 2,75m

88985

Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5 μήκος 2,75m

3690

Εύκαμπτο γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών ξηράς δόμησης μήκος 30,4m

60527

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,8m

Προφίλ Αλουμινίου για ενσωμάτωση LED

Προφίλ Αλουμινίου για ενσωμάτωση LED

Υλικό

Περιγραφή

413145

S4 Περιμετρικό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα

413148

SD2 Χωνευτό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα

413153

S6 Προφίλ αλουμινίου ασύμμετρου φωτισμού για χωνευτή εφαρμογή κάθε είδους, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα

Μεταλλικά Προφίλ Εξωτερικά Aquaprofil

Μεταλλικά Προφίλ Εξωτερικά Aquaprofil

Υλικό

Περιγραφή

129624

Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 50X40X0,6 mm

129623

Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 75X40X0,6 mm

129621

Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 100X40X0,6 mm

129615

Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 50X50X0,6 mm

129613

Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 75X50X0,6 mm

129612

Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 100X50X0,6 mm

129620

Οδηγός οροφής AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CD 60X27X0,6 mm
Περιμετρικός οδηγός AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UD 28X27X0,6 mm

Ηχομονωτικοί Ορθοστάτες Knauf

Ηχομονωτικοί Ορθοστάτες Knauf

Υλικό

Περιγραφή

59368

Ορθοστάτης Richter db-plus Ειδικά διαμορφωμένος για κατασκευές υωηλης ηχομόνωσης RW-50x50x0,6 mm μήκος 3m

59381

Ορθοστάτης Richter db-plus Ειδικά διαμορφωμένος για κατασκευές υωηλης ηχομόνωσης RW-50x75x0,6 mm μήκος 3m

97976

Ορθοστάτης Richter db-plus Ειδικά διαμορφωμένος για κατασκευές υωηλης ηχομόνωσης RW-50x100x0,6 mm μήκος 3m

38691

Ορθοστάτης Knauf MW για κατασκευές υψηλης ηχομόνωσης MW-50X75X0,6 mm μήκος 3m

38697

Ορθοστάτης Knauf MW για κατασκευές υψηλης ηχομόνωσης MW-50X100X0,6 mm μήκος 3m

PVC Προφίλ Εξωτερικών Τοιχοποιών

PVC Προφίλ Εξωτερικών Τοιχοποιών

Υλικό

Περιγραφή

97063

Προφίλ αρμού διαστολής AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS 2500mm

234203

Γωνιακό προφίλ αρμού διαστολής 10Χ30Χ2500mm με αντιαλκαλικό πλέγμα

234198

Σκoτία Ω 32X30X23X2500mm

234756

Σκoτία Ω 30X20X2500mm

234759

Σκoτία Ω 20X20X2500mm

231370

Σκoτία Ω 22X22X3000mm

00231464

Προφίλ σκοτίας 22Χ22Χ3050mm κυρτού σχήματος

234197

Γωνιόκρανο κυρτού σχήματος 21Χ21Χ30510mm

97064

Γωνιόκρανο AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS

234196

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 8Χ12cm, για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές μήκος 2,5m

234279

Εύκαμπτο γωνιόκρανο χωρίς αντιαλκαλικό πλέγμα 24Χ24mm, για καμπύλες εφαρμογές, μήκος 3m

234204

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5Χ12,5cm, προσαρμόσιμο σε γωνίες 30-180 μοίρες, μήκος 25m

43615

Προφίλ νεροσταλάκτη AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS 2500mm

234245

Προφίλ απόληξης κουφωμάτων 6Χ4Χ2mm με αντιαλκαλικό πλέγμα μήκος 2,4m

234201

Προφίλ απόληξης U 12,5X1Χ3000mm

234282

Προφίλ απόληξης L 14X23Χ3000mm

234286

Εύκαμπτο προφίλ απόληξης L 14X23X3000mm για καμπύλες εφαρμογές

74205

Προφίλ απόληξης επιχρίσματος με αντιαλκαλικό πλέγμα μήκος 2,5m

234205

Προφίλ απόληξης επιχρίσματος 5Χ23mm με αντιαλκαλικό πλέγμα για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές μήκος 2,5m

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
NEWSLETTERS
SOCIAL MEDIA


Θέλετε να λαμβάνετε τα εταιρικά μας newsletters;
Βρείτε τα Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο Facebook
Διαβάστε Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο Blogger
Δείτε τα Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο YouTube
Ακολουθήστε μας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού