Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΟΙΚΟΔΟΜΗ > ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ > ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Θυρίδες Επίσκεψης

Μεταλλικές θυρίδες

Μεταλλικές θυρίδες

Υλικό

Περιγραφή

47500

Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν 200Χ200mm

96934

Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν 300Χ300mm

40259

Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν 400Χ400mm

40628

Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν 500Χ500mm

47501

Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL9016 με μηχανισμό ανοίγματος άλεν 600Χ600mm

Θυρίδες γυψοσανίδας Eco

Θυρίδες γυψοσανίδας Eco

Υλικό

Περιγραφή

179029

Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 200X200mm

179030

Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300Χ300mm

179031

Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400Χ400mm

179032

Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500Χ500mm

179033

Θυρίδα γυψοσανίδας ECO με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600Χ600mm

Θυρίδες γυψοσανίδας πυράντοχες

Θυρίδες γυψοσανίδας πυράντοχες

Υλικό

Περιγραφή

111916

Θυρίδα γυψοσανίδας F-TEC F90 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X300mm

111917

Θυρίδα γυψοσανίδας F-TEC F90 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X400mm

111918

Θυρίδα γυψοσανίδας F-TEC F90 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X500mm

111919

Θυρίδα γυψοσανίδας F-TEC F90 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X600mm

Θυρίδες γυψοσανίδας αεροστεγής

Θυρίδες γυψοσανίδας αεροστεγής

Υλικό

Περιγραφή

97872

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X300mm

97873

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X400mm

97874

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X500mm

97875

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X600mm

146391

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo Variant 30 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X300mm

146392

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo Variant 30 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X400mm

146393

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo Variant 30 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X500mm

146394

Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo Variant 30 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X600mm

Θυρίδες γυψοσανίδας Alu-Top REVO

Θυρίδες γυψοσανίδας Alu-Top REVO

Υλικό

Περιγραφή

81522

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 200X200mm

81524

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X300mm

81525

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X400mm

81526

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X500mm

81527

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X600mm

111865

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 700X700mm

50392

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 800X800mm

3612

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 900X900mm

3613

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 1000X1000mm

111895

Θυρίδα τοιχοποιίας τύπου Revo 25 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 200Χ200mm. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα

111896

Θυρίδα τοιχοποιίας τύπου Revo 25 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300Χ300mm. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα

111898

Θυρίδα τοιχοποιίας τύπου Revo 25 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400Χ400mm. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα

111899

Θυρίδα τοιχοποιίας τύπου Revo 25 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500Χ500mm. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα

111900

Θυρίδα τοιχοποιίας τύπου Revo 25 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600Χ600mm. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα

130299

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X600mm

146852

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X600mm

97209

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X800mm

97210

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X900mm

162538

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X1200mm

97173

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X1000mm

70995

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X1200mm

97175

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 900X1200mm

52603

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 700X900mm

24959

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 400X1000mm

78779

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X700mm

96640

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 500X600mm

97176

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 200X400mm

97177

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X900mm

96638

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 300X400mm

24967

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X800mm

24967

Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12.5 με πρεσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος 600X800mm

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
NEWSLETTERS
SOCIAL MEDIA


Θέλετε να λαμβάνετε τα εταιρικά μας newsletters;
Βρείτε τα Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο Facebook
Διαβάστε Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο Blogger
Δείτε τα Είδη Υγιεινής & Δόμησης Παρασκευόπουλος στο YouTube
Ακολουθήστε μας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού